Personlig reflektion efter

Hur skall en eftergymnasial utbildning gå till? Extremt personligt tyckande – mest reflektioner nu efter tre olika tentor inom kort tid tycker jag ibland att fokus har legat för mycket på att lära in fakta och begrepp istället för att kanske applicera, tolka och använda modellerna. Troligtvis tycker jag såhär eftersom jag personligen har mycket…