Personlig reflektion efter

Hur skall en eftergymnasial utbildning gå till?

Extremt personligt tyckande – mest reflektioner nu efter tre olika tentor inom kort tid tycker jag ibland att fokus har legat för mycket på att lära in fakta och begrepp istället för att kanske applicera, tolka och använda modellerna. Troligtvis tycker jag såhär eftersom jag personligen har mycket lättare för att förstå och applicera något än att memorera saker för att sedan återberätta dem. Jag är tämligen dålig på att citera folk och saker men om jag får jobba igenom något är jag nog ganska snabb på att lära mig detta. Något som jag har i mitt CV ”jag lär mig fort och fortfarande.” I alla fall när det gäller applicerade kunskaper.

Jag lär mig fort och fortfarande.

De kurser jag läst hittills – kort resumé

  1. I kursen ”Fastighetsförmedling en introduktion”, som skull en förståelse för yrket och kravet på ”god fastighetsmäklarsed” var tentan fokuserad på att minnas paragrafer ur fastighetsmäklarlagen samt memorera saker från litteraturen och föreläsningarna. Tentamen innehöll 14 uppgifter med max 61 poäng. Denna fråga gav 10 poäng: ”Den fastighetsanknutna informationen i fastighetsregistret är uppdelad i fem olika delar. Vilka är det och vad innehåller delarna? (10 p).” 
  2. På Externredovisningen skulle vi få en förståelse för bokföring, resultat- och balansräkning. Denna tenta bestod av tre delar: 10 envalsfrågor där ett alternativ är rätt. Varje fråga är värd 1 poäng. 10 frågor där två alternativ är rätt. Varje fråga är värd 2 poäng. Samt 5 fritextfrågor. Varje fråga är värd 6 poäng. En 6-poängsfråga kunde se ut såhär: ”I företaget Sommarmöbler AB har Jonatan just fakturerat några butiker som fått en leverans av plaststolar. Totalt har han fakturerat 200 000 kr inklusive moms.  ”Vad bra!” utropar han när kollegan Helén kommer in på kontoret. Nu ökar vi resultatet med 200 000 kr, det behövdes eftersom det är lite lågt denna månad.”
    Helén ser förvånad ut och svarar:  ”Men nu har du väl ändå fel? Resultatet kommer ju att sjunka när vi betalar utgående moms till skatteverket om några veckor.”
    a) Redogör för begreppen ingående och utgående moms.
    b) Redogör för hur Sommarmöbler AB:s resultat- och balansräkningar kommer att påverkas av Jonatans fakturering. Använd både siffror och text i ditt svar.”
  3. I veckan skrev vi en tenta i Kommunikation och Etik där vi skulle lära oss kommunikation ur ett mer vetenskapligt perspektiv och alla faktorer som påverkar kommunikationen, vi hade ett moment med sorg samt ett med etik. Här var det fokus på olika modeller för kommunikation, sedan förklaring av olika begrepp och modeller inom sorg-/krishantering samt förklaring och applicering av modeller inom etiskt tänkande.

Låt mig vara ett surarsle

Först och främst, två av tre lärare i kommunikationskursen var helt fenomenala, så det är inget personligt.

Tänkte bara tacka dig för ditt engagemang i Kommunikations-kursen på FEI. Vi har haft några webbinarium och seminarium nu sedan november 2017.

Det lyser verkligen igenom när en lärare har engagemang och brinner för att göra ett bra jobb, du är en av dem.

Jag blir bara oerhört frustrerad över att när det väl kommer till kritan så handlar det mer om hur jag lyckats memorera uttryck, modeller och fakta snarare än att jag tagit till mig vad kursen önskat förmedla kunskapsmässigt och haft möjlighet att applicera detta. Externredovisningstentan exempelvis. Där var det många frågor där tentan testade om jag förstått och kunde praktiskt använda det jag skall ha lärt mig på kursen- SÅ BÖR DET VARA HELA TIDEN! 

Nu har jag klarat över 10 % av utbildningen

Kolla gärna min seriösta blogg BostadspriserITyresö.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *